Kontribuo!

Ide të reja

Meso rreth

EMI-t

Abetarja e EMI-t për të Ndërtuar Besim në Media

UNESCO dhe MILCLICKS prezantojnë disa pika kryesore për të patur parasysh rreth EMI-t

Si funksionojne interneti, e-mail dhe komunikimi celular?

Këto tabela të dobishme nga Tactical Technology Collective tregojnë si punojnë interneti, e-mail,

Na ndiqni

në rrjetet sociale

Të enjten 5 maj, Instituti Shqiptar i Medias, në rolin e partnerit të projektit Reporting Diversity Network 2.0, mori pjesë në konferencën rajonale të organizuar në Beograd."Where have diverse voices gone?" ishte tema që mblodhi bashkë palët e interesuara, përfaqësues të medias, organizatat mediatike dhe të shoqërisë civile, si edhe donatorët.Nga Shqipëria ishin të pranishëm tetë pjesëmarrës, të cilët kontribuan aktivisht në konferencë duke ndarë përvojat e tyre në raportimin e diversitetit në media.Reporting Diversity Network 2.0 – for a fair and accurate media representation of social diversity in the Western Balkans. See MoreSee Less
View on Facebook