Kontribuo!

Ide të reja

Meso rreth

EMI-t

Abetarja e EMI-t për të Ndërtuar Besim në Media

UNESCO dhe MILCLICKS prezantojnë disa pika kryesore për të patur parasysh rreth EMI-t

Si funksionojne interneti, e-mail dhe komunikimi celular?

Këto tabela të dobishme nga Tactical Technology Collective tregojnë si punojnë interneti, e-mail,

Na ndiqni

në rrjetet sociale

Cila është mënyra më e mirë e reagimit kundër gjuhës së urrejtjes?Kur duhet ndjekur qasja ligjore për adresimin e gjuhës së urrejtjes?Cilat janë mundësitë për avokaci strategjike për gjuhën e urrejtjes online? Si mund të përdoret avokacia si instrument politikash?Jennifer dhe Bojana ndanë përvojën dhe ekspertizën e tyre gjatë këtyre dy ditëve me synimin për të mbështetur palët e interesuara për të reaguar kundër gjuhës së urrejtjes.Shpeshherë është e vështirë të masësh impaktin e reagimeve kundër gjuhës së urrejtjes, kur hapësira mediatike dhe diskursi publik është i mbushur me të tilla.Por janë veprimet e vogla e të qëndrueshme ato që sjellin ndryshime të mëdha. Reago kundër gjuhës së urrejtjes edhe kur nuk të prek ty personalisht.#rdn2 #reportingdiversity #reportingdiversitynetwork2 #reportingdiversitynetwork #legalaction #hatespeech #advocacy #Onlinetraining See MoreSee Less
View on Facebook