Kontribuo!

Ide të reja

Meso rreth

EMI-t

Abetarja e EMI-t për të Ndërtuar Besim në Media

2 Facebook UNESCO dhe MILCLICKS prezantojnë disa pika kryesore për të patur parasysh

Si funksionojne interneti, e-mail dhe komunikimi celular?

2 Facebook Këto tabela të dobishme nga Tactical Technology Collective tregojnë si punojnë

Na ndiqni

në rrjetet sociale

Dita e dytë e trajnimit të trajnerëve rreth edukimit për median dhe informacionin (EMI) në Universitetin Fan S. Noli, Korçë, vijoi me Rrapo Zguri, pedagog i gazetarisë. Ai diskutoi kontekstin e informacionit në Shqipëri dhe në botë, si dhe mënyrën si ka ndryshuar cilësia dhe filtrat e informacionit me zhvillimet teknologjike. Propaganda, titujt karrem, keqinformimi, informacioni i paverifikuar, e çrregullime të tjera informative u shqyrtuan nëpërmjet shembujve, për të shpjeguar se si studentët mund të dallojnë problemet që ekzistojnë me informacionin që hasin përditë. U theksua rëndësia që luan edukimi mediatik për studentët, sidomos për mësuesit e ardhshëm, si dhe mënyra që pedagogët mund të përdorin për të integruar në lëndët e tyre nocionet e edukimit për median dhe informacionin. Emirjon Senja, kryeredaktor i medias online Vizion+, u përqendrua te sfidat me të cilat përballen qytetarët në dallimin e problemeve me informacionin, më saktë verifikimin e lajmeve, si dhe instrumentat që mund të na vijnë në ndihmë. Ai shpjegoi mënyrën se si funksionojnë platformat e ndryshme të rrjeteve sociale, duke u ndalur veçanërisht te roli i algoritmeve. Çfarë duhet të dimë për informacionin që na shfaqet në rrjete sociale, si përzgjidhet ai nga zgjedhjet që bëjmë? Si të dalim nga flluskat filtruese apo dhomat e jehonës?Më tej, vëmendje iu kushtua edhe rasteve të manipulimit të imazheve, si edhe instrumentave online që na ndihmojnë për të verifikuar fakte, imazhe apo video. Trajnimi zhvillohet në kuadrin e projektit “Edukimi për Median dhe Informacionin në universitete: nga pilotimi te zbatimi,” mbështetur financiarisht nga Zyra e Marrëdhënieve me Publikun e Ambasadës së SHBA-së në Tiranë. #medialiteracy #InformationLiteracy #digitalliteracy See MoreSee Less
View on Facebook