Kontribuo!

Ide të reja

Meso rreth

EMI-t

Abetarja e EMI-t për të Ndërtuar Besim në Media

2 Facebook UNESCO dhe MILCLICKS prezantojnë disa pika kryesore për të patur parasysh

Si funksionojne interneti, e-mail dhe komunikimi celular?

2 Facebook Këto tabela të dobishme nga Tactical Technology Collective tregojnë si punojnë

Na ndiqni

në rrjetet sociale

#CoachMIL #LocalWorkshop Të rinj të Këshillit Rinor të Ambasadës Amerikane morën pjesë në workshop-in për edukimin mediatik që u zhvillua në mjediset e American Corner Tirana. Ata patën mundësi që gjatë këtij aktiviteti, jo vetëm të informoheshin për median në Shqipëri, llojet e përmbajtjeve mediatike, qasjen e Edukimit për Median dhe Informacionin, dhomat e jehonës, flluskat filtruese dhe koncepte të tjera bazë, por edhe të praktikonin përmes ushtrimeve disa prej kompetencave EMI. Përmes teknikave #edutainment, lehtësuesi i workshop-it, Mishel Mita, angazhoi të rinjtë në detyra konkrete që kërkonin prej tyre të rikrijonin përmbajtje ekzistuese duke ndërthurur sfidat mediatike aktuale, të dallonin faktet nga opinionet, përmbajtjet reale nga ato të gjeneruara nga Inteligjenca Artificiale/të modifikuara nga programe të ndryshme, si edhe të dallonin e lajmeve të rreme nga ato të verifikuara. Mjedisi mediatik është në ndryshim të përditshëm dhe bashkë me të edhe roli i të rinjve, të cilët nuk janë thjesht dhe vetëm audiencë/konsumatorë, por krijues dhe përcjellës të informacionit (apo çrregullimeve të tij). Edukimi dhe aftësimi i të rinjve aktivistë për të vlerësuar në mënyrë kritike përmbajtjet dhe informacionet që ndeshin në çdo medium të mundshëm është parakusht që ata të mos kontribuojnë në përhapjen e çrregullimeve të informacionit, e njëkohësisht të jenë përgjegjës për dietën e tyre mediatike. Trajnimi u realizua në kuadër të Projektit Rajonal “Scale Up Media Coach”, që zbatohet në partneritet me “Media Diversity Institute Western Balkans” (Serbi) dhe “Fade In” (Kroaci). Projekti financohet nga Agjencia Ekzekutive Europiane për Edukim dhe Kulturë (EACEA).#medialiteracy #mediadevelopment #MIL #qualiotyjournalism #sloëjournalism #localworkshops #AI #onlinesafety #fakeneës #fakeimages #contentgeneration See MoreSee Less
View on Facebook