Kontribuo!

Ide të reja

Meso rreth

EMI-t

Abetarja e EMI-t për të Ndërtuar Besim në Media

UNESCO dhe MILCLICKS prezantojnë disa pika kryesore për të patur parasysh rreth EMI-t

Si funksionojne interneti, e-mail dhe komunikimi celular?

Këto tabela të dobishme nga Tactical Technology Collective tregojnë si punojnë interneti, e-mail,

Na ndiqni

në rrjetet sociale

Instituti Shqiptar i Medias (ISHM/AMI), bashkë me partnerët e Reporting Diversity Network 2.0, ka hapur thirrjen për aplikime për projekte që synojnë të kundërshtojnë gjuhën e urrejtjes dhe të përmirësojnë përfaqësimin e diversitetit. Thirrja është pjesë e projektit Reporting Diversity Network 2.0, i iniciuar me synimin për të ndikuar me efektivitet përfaqësimin mediatik të etnisë, fesë dhe gjinisë në Ballkanin Perëndimor. RDN 2.0 synon të bëjë më aktiv rolin e shoqërisë civile në kundërshtimin e narrativave ndarëse dhe në zëvendësimin e tyre me diskursin pozitiv duke kontribuar në vlerat e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe respektimin e diversitetit social;Objektivi i përgjithshëm i thirrjes për propozime është të rrisë efektivitetin e organizatave të shoqërisë civile (OShC-ve) në ndërveprimin me mediat, me qëllim që të reduktohen stereotipet dhe imazhet negative të të tjerëve.Afati i dorëzimit është me 21 shkurt. Ju ftojmë të lexoni më tepër në linkun e mëposhtëm.www.institutemedia.org/2022/01/25/thirrje-e-hapur-per-aplikime-per-projekte/ See MoreSee Less
View on Facebook