Recent Stories

Popular Stories

Social Profile

Daily Newsletter

Get all the top stories from Qoxag to keep track.

more News

Edukimi për median dhe informimin në arsimin

Nga Astrit Dautaj Prej mëse një dekade, edukimi për median

Ti, e beson atë çfarë dëgjon dhe

Nga Klodiana Kapo Në mars të vitit 2020 i gjithë vendi

Siguria online e fëmijëve dhe edukimi mediatik

Nga Linda Pino Fëmijët dhe adoleshentët sot gjithnjë e më

Kultivimi i literacisë së medias dhe të

Nga Rrapo Zguri Me zhvillimin dhe përparimin e dijes njerëzore

Si ta bëjmë tërheqës edukimin mediatik për

Nga Valbona Sulçe Kolgeci Në vitin 2017, Aleksi ishte vetëm