The TALMIL platform provides educational resources for teaching and learning media and information literacy (MIL) for teachers and youth (15-19 years old).

Platforma TALMIL ofron materiale burimore pedagogjike për të mësuar mbi Edukimin për Media dhe Informacion (EMI) për mësues dhe të rinj (15-19 vjeç).

https://verified-albania.org/

Vërtet i Verifikuar: Kursi online për Edukimin për Median do t’ju ndihmojë të vlerësoni rrjedhën e informacionit në jetën e përditshme dhe do t’ju pajisë me aftësi që mund t’i përdorni për të dalluar dezinformimin dhe propagandën.

MOOC Njohuri mediatike dhe informative për të rinjtë nga rajoni i EJL dhe Turqia